Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ν. 4368/16 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου (άρθρα 33-75 οι διατάξεις υπ. Υγείας) ΦΕΚ | 22/02/2016

Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 (Α΄165) προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως: «11. Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν με προκηρύξεις μετά την 1.1.2010 έως τις 31.12.2010 σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄165), μετά την 1.1.2010 και στο εξής, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43)».

Κατεβάστε το νόμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου